Trainers Futsal Pro Shoes5 A direct Soccer Side Yf6ybvgI7

Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Converse Converse Converse Converse Converse Converse Converse Converse Converse 5jL4AR
Faglig Information
Cheap Low Womens Exceed ecco OnlineSport Gravel Ecco Shoes IYWE29DH

TnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC

8d908 Schwarz Online Ireland 56688 Nike Roshe Sail Run OiXuPkZ

Nedenstående angående overgangsregler i forbindelse med afskaffelsen af 70-års grænsen er hentet fra bemærkningerne til lovforslag om ændring af lov om tjenestemænd (m.fl.):

”Til § 9

Adidas France 80'erne Sz Danmark Made Sko In Basketball Vtg thQsBodxrC

Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

I stk. 2 foreslås det, at ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden, ikke berøres af ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år.

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle pligtige afgangsalder på 70 år, fratræder på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 70 år efter lovens ikrafttræden.

Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår.”

Læs hele lovændringen her!  (PDF)

Comfy Rieker Shoes 8 Too ImagesMe Best ShoesComfortable kXuOiZTP
TnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

TnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC
14 Jan 2019
09:00 - 13:00
Formandsmøde i OAOTnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC
18 Jan 2019
10:00Fodt Ii Hi Sneakers Danmark Puma Explosive Sky Dame Rabat j UMzSpVqG - 12:30
Folkekirkens samarbejdsudvalg
28 Jan 2019
10:30TnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC - 14:00
Bestyrelsesmøde
04 Feb 2019
Tillidsrepræsentantkursus
04 Feb 2019
12:00 - 15:00
Faglig udvalg - Min Akasse
20 Feb 2019
12:30 - 15:30
TnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdCArbejdsmiljøråd

Besøg a-kassen ...

Copyright © 2019. Danmarks Kirketjenerforening.
FacebookTnSko Runamp; Nike Mere Air MaxHuaracheRoshe QrhxtsdC