j Nem Retur Og Junior Skater 16rHurtg Levering Sko 8 T byvYf6g7
CentretTilbud FrederiksbergFrederiksberg Shoes Shoes Shoes Aldo CentretTilbud Ogbningstider Aldo FrederiksbergFrederiksberg Ogbningstider Aldo FrederiksbergFrederiksberg CentretTilbud vmwyN8OPn0
dk Sko B rn B Af Til PZalando rneskoStort Online Udvalg qSUzMpV

Jesu liv

Youtube Apuls 4 Crossfit Men Sko Nano Porcelain White Reebok dk 0 6yv7mYbfIg
151/482

Canvas Laces Without Marice Price Lacoste Wholesale Sneakers nPOkN0w8XDisciplene havde fejl og mangler

Play Purcell Comme Pas Pendant Jack Hommes Des Gar Converse ons Cher XuOPkZTi

Alle disciplene havde betydelige fejl, da Jesus kaldte dem til sin tjeneste. Selv Johannes, der kom til at stå den sagtmodige og ydmyge Frelser nærmest, var af natur hverken ydmyg eller føjelig. Han og hans broder blev kaldt “tordensønner”. Mens de var sammen med Jesus, vakte enhver krænkelse af ham deres harme og kampiver. Et heftigt sind, hævntørst og trang til at kritisere fandtes alt sammen hos den discipel, Herren elskede. Han var stolt og stræbte efter at være den første i Guds rige. Men dag efter dag så han Jesu mildhed og overbærenhed, i kontrast til sit eget heftige sind, og hørte ham prædike om ydmyghed og langmodighed. Han åbnede sit hjerte for den guddommelige påvirkning og blev ikke blot en hører, men en gører af Frelserens ord. Hans eget jeg blev skjult i Kristus. Han lærte at tage Kristi åg på sig og at bære hans byrde. JL 206.3

Jesus irettesatte sine disciple, han advarede og formanede dem; men Johannes og hans medbrødre forlod ham ikke. De valgte Jesus trods hans bebrejdelser. Frelseren trak sig heller ikke tilbage fra dem på grund af deres svagheder og fejl. De fortsatte til det sidste med at dele hans prøvelser og tage ved lære af hans liv. Ved at se på Kristus blev deres karakter forvandlet. JL 206.4Lacoste Loafers Herre White lacoste Gazon Sko Slippers Pink MpSUVzqG

Apostlene var vidt forskellige i vaner og sindelag. Der var tolderen LeviMattæus og den glødende zelot, Simon, en uforsonlig fjende af Roms herredømme; den storsindede, impulsive Peter og den feje Judas; Tomas, som var oprigtig, skønt frygtsom og ængstelig; Filip, der var langsomt opfattende og tilbøjelig til at tvivle, og de ærgerrige, frimodige sønner af Zebedæus, og deres medbrødre. De blev ført sammen med alle deres forskellige fejl, og alle med nedarvede og udviklede tilbøjeligheder til det onde; men i og ved Kristus skulle de være i Guds familie for at lære at blive ét i tro, i lære og i ånd. De ville få deres prøvelser, deres beklagelser, deres meningsforskelle; men så længe Kristus var i deres hjerter, kunne der ikke blive nogen uenighed. Hans kærlighed ville få dem til at elske hinanden. Mesterens opdragelse af dem ville føre til udjævning af alle forskelligheder og gøre disciplene til en enhed, indtil de fik ét sind og én mening. Kristus er det store midtpunkt, og de ville komme nærmere til hinanden i samme forhold, som de nærmede sig midtpunktet JL 206.5

Youtube Apuls 4 Crossfit Men Sko Nano Porcelain White Reebok dk 0 6yv7mYbfIg

Da Jesus havde sluttet sin undervisning af disciplene, samlede han den lille gruppe tæt omkring sig, og mens han knælede iblandt dem og lagde sine hænder på deres hoveder, bad han en bøn, som indviede dem til hans hellige gerning. På denne måde blev Herrens disciple viet til evangeliets tjeneste. JL 207.1

  • Youtube Apuls 4 Crossfit Men Sko Nano Porcelain White Reebok dk 0 6yv7mYbfIgPrevious
  • Next
School Free Run 2017 3 Grade Running Ul42012830 Nike Barn Sko xBQsrdCtho
Af Af StilguideTyper StilguideTyper Herresko Formelle Formelle Yy7b6gvf
Youtube Apuls 4 Crossfit Men Sko Nano Porcelain White Reebok dk 0 6yv7mYbfIg